FunX

Rotterdamse raad voor financiële steun FunX

  1. Newschevron right
  2. Rotterdamse raad voor financiële steun FunX
De Rotterdamse gemeenteraad heeft zich afgelopen week hard gemaakt voor het behoud van FunX in de stad door structurele financiering vrij te maken voor het radiostation. Hiervan kan FunX de stadsredactie financieren om de lokale uitzendingen te kunnen waarborgen en kan zij de komende jaren blijven uitzenden in de Rotterdamse ether op 91.8 FM.

De gemeenteraad van Rotterdam vergaderde op donderdag 6 september over het lokaal mediabeleid. In dit beleid licht de wethouder toe dat ook zij sympathie heeft voor FunX, maar dat de middelen uit het mediabudget ontbreken om FunX nog langer structureel rechtstreeks te kunnen ondersteunen voor het gevraagde bedrag. De wethouder heeft FunX derhalve verwezen naar de lokale omroep.

Omdat vooralsnog onduidelijk bestaat over de financiering van FunX via de lokale omroep, zijn er in de raadsvergadering twee moties ingediend voor het behoud van structurele financiering aan FunX.

De eerste motie werd ingediend door D66-raadslid Jos Verveen. In deze motie is opgenomen dat wanneer de lokale omroep FunX niet financiert, de wethouder de bijdrage aan de lokale omroep terug moet brengen naar de wettelijke norm en de rest vrijmaakt voor FunX. Het overige deel van het benodigde budget zou uit de post ‘talentontwikkeling’ kunnen komen.

PvdA-raadslid Richard Moti diende een tweede motie in. In deze motie wordt het belang van een diverse jongerenzender als FunX benadrukt voor de stad. Het extra geld dat nu naar de lokale omroep gaat zou hiervoor ingezet moeten worden. Met deze structurele financiering kan FunX de lokale uitzendingen in Rotterdam waarborgen voor de komende jaren.

Beide moties werden, met uitzondering van de VVD, door de gehele raad aangenomen. Wethouder Laan heeft aangegeven dat de gemeente nu onderzoekt of en hoe de moties uitgevoerd kunnen worden.

De gemeenteraad van Rotterdam besluit als eerste van de vier steden tot voortzetting van steun aan FunX. FunX hoopt dat de andere drie gemeenten, Amsterdam, Den Haag en Utrecht, het voorbeeld van Rotterdam zullen volgen.

Maar FunX was toch al gered?
FunX werkt met vijf edities; een landelijke kabeleditie en vier stadsedities in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De landelijke editie werd in mei gered nadat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en FunX een nieuwe samenwerking overeenkwamen. De uitzendingen op de kabel zijn hiermee gewaarborgd voor de komende jaren.

In de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zendt FunX uit in de ether. Deze etherkanalen zijn ook de komende jaren beschikbaar voor FunX, mits FunX voldoet aan haar wettelijke taak op deze edities. In de mediawet staat beschreven dat een lokale publieke omroep lokale uitzendingen en items moet maken.

De financiering die FunX ontvangt van de NPO kan en mag zij niet gebruiken om deze lokale uitzendingen en items van te maken. Daarom blijft lokale financiering belangrijk om ook de stadsedities en daarmee de etherkanalen te behouden. FunX heeft daarom aan alle vier de gemeenten gevraagd om een meerjarige financiering te verlenen van € 150.000,-. Hiervan betaalt FunX onder andere de lokale stadsredactie die de lokale uitzendingen en items maakt.
Ster advertentie
Ster advertentie