Up 2 Date

Nibud: "Leenstelsel maakt studenten financieel afhankelijker van hun ouders"

foto: ANP
  1. Newschevron right
  2. Nibud: "Leenstelsel maakt studenten financieel afhankelijker van hun ouders"

Hoewel de regering het leenstelsel in 2015 introduceerde om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, worden de financiële gevolgen ervan steeds zichtbaarder. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn veel studenten in het hoger onderwijs namelijk financieel afhankelijker geworden van hun ouders, zo meldt budgetinstituut Nibud op basis van eigen onderzoek. Voor sommige ouders vormt dat een probleem, omdat zij niet altijd kunnen voorzien in de financiële steun van hun kinderen.

Kansenongelijkheid

Volgens het Nibud gaat het om ruim 40.000 studenten op een totaal van 715.000 het afgelopen jaar. Studenten die niet terug kunnen vallen op hun ouders starten financieel minder sterk dan studenten die dat wel kunnen. Het budgetinstituut vreest dat kansenongelijkheid daardoor alleen maar toeneemt. Vier jaar geleden deed het Nibud ook al onderzoek naar de financiële gevolgen van het leenstelsel en sindsdien zijn meer studenten afhankelijk geworden van hun ouders en is het geld dat ze van hun ouders ontvangen ook gegroeid. Zo valt twee derde van de studenten terug op steun van hun ouders. Dat is 10 procent meer dan in 2017. Ook is het bedrag dat ze ontvangen met 46 euro gegroeid naar gemiddeld 211 euro per maand.

"Een zorgelijke ontwikkeling"

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart noemt het "een zorgelijke ontwikkeling" dat studenten terug moeten vallen op hun ouders. "Met het leenstelsel is ervoor gekozen om kosten voor het studeren meer neer te leggen bij studenten en hun omgeving. Het resultaat daarvan is dat ouders daadwerkelijk veel meer bijspringen", aldus Vliegenthart. Maar volgens het Nibud zijn er ouders die te veel verdienen om hun kinderen in aanmerking te laten komen voor een aanvullende beurs, terwijl ze alsnog niet goed in staat zijn hun kinderen financieel bij te staan. Daarbij gaat het om ouders met een inkomen tussen de 49.000 en 69.000 euro per jaar.

Quote

Aan de ene kant worden jongeren behandeld als financieel volwassen, maar tegelijkertijd wordt dit proces geremd. Daarmee botsen twee beleidsideeën.

Arjan Vliegenthart

"Twee beleidsideeën die botsen"

Vliegenthart maakt zich ook zorgen over de financiële positie van studenten na hun studie. "Het gaat niet alleen om de studieschuld, maar bijvoorbeeld ook om de vraag of ze straks nog wel een huis kunnen kopen. Het aangaan van de lening zorgt daarnaast voor stress. Aan de ene kant worden jongeren behandeld als financieel volwassen, maar tegelijkertijd wordt dit proces geremd. Daarmee botsen twee beleidsideeën." Hij is dan ook van mening dat de basisbeurs terug moet keren of de regels omtrent een aanvullende beurs verruimd moeten worden.

Ster advertentie
Ster advertentie