Up 2 Date

Prinsjesdag 2016: Wat verandert er voor jou?

  1. Newschevron right
  2. Prinsjesdag 2016: Wat verandert er voor jou?

Iedere derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. De koning leest op deze dag de troonrede voor. In de troonrede staat hoe de Nederlandse regering het heeft gedaan in het afgelopen jaar en kondigt hij aan welke plannen het kabinet heeft voor het aankomende jaar.

Miljoenennota

Vervolgens biedt de minister van Financiën namens de regering een koffertje aan met de Rijksbegroting en de miljoenennota aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar wat staat er eigenlijk in de miljoenennota? Hierbij een aantal beslissingen die voor jou interessant kunnen zijn:

ONDERWIJS

- Je kunt binnen drie jaar doorstromen van mbo naar hbo, in plaats van vier jaar.

- Minderjarige mbo'ers mogen gratis met het openbaar vervoer. Ook worden de schoolkosten verlaagd voor minderjarige mbo’ers uit gezinnen met lage inkomens.

- Sinds september 2015 is de basisbeurs omgezet naar een leenstelsel. Dit systeem blijft, maar er zijn een aantal nieuwe voorwaarden. Een studievoorschot aanvragen wordt makkelijker en ook de aanvullende beurs wordt verhoogd.

- Er wordt geld uitgetrokken voor kinderen van laagopgeleide ouders, zodat zij dezelfde kansen krijgen als elk ander kind.

- Er is 15 miljoen uitgetrokken voor het onderwijs van asielzoekers.

WERKEN

- Het minimumjeugdloon voor 18-, 19- en 20-jarigen wordt verhoogd. Als 21-jarige val je niet onder het jeugdloon en krijg je een volwaardig minimumloon.

- Wie meer dan 40 uur per week werkt, zal minder moeten inleveren.

- Mensen met een laag inkomen worden tegemoet gekomen via het lage-inkomensvoordeel. Werkgevers die werknemers in dienst nemen of houden die het wettelijk minimumloon verdienen extra voordelen.

- Er wordt 160 miljoen geïnvesteerd om werkzoekenden te ondersteunen via het UWV.

- Het aantal zzp’ers en flexwerkers is sterk toegenomen. Er zal in 2017 worden gezocht naar een oplossing om de grote inkomensverschillen met mensen met een vast contract te verkleinen.

- Een alleenstaande met een minimumloon gaat er in totaal 12,8 procent op vooruit.

WONEN

- De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen met 10,50 euro per maand omhoog.

- Woningcorporaties moeten zich meer focussen op sociale huisvesting. Huishoudens met een hoog inkomen krijgen huurverhoging. Hierdoor zal er meer woonruimte beschikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen.

- Er zullen nieuwe vormen van tijdelijke huur worden toegestaan om leegstand te voorkomen en meer mensen huisvesting te kunnen bieden.

VEILIGHEID

- Er komt 450 miljoen bij voor Veiligheid en Justitie. Het totale budget bedraagt daarmee 12,5 miljard euro.

- De politie krijgt 200 miljoen extra voor opsporingsonderzoek en de ondersteuning van wijkagenten.

- Voor de bestrijding van terrorisme is 10 miljoen beschikbaar. De politie-eenheid Dienst Speciale Interventies (DSI) wordt versterkt en de uitwisseling van informatie wordt verbeterd.

ARMOEDEBESTRIJDING

- In 2014 leefden 421 duizend kinderen in armoede. Er wordt 100 miljoen uitgetrokken om arme kinderen naar bijvoorbeeld schoolreisjes, zwemlessen of voetbaltrainingen te laten gaan.

DE TROONREDE

De toon van de troonrede was erg positief. Veel politici uit de oppositie hadden toch een aantal aanmerken. Nederland zou sterk uit de economische crisis zijn gekomen, maar volgens hen merken veel mensen daar weinig van. In de troonrede focuste Willem-Alexander zich behalve op de financiële vooruitgang van Nederland, ook op de terreurdreiging.

''Onrust en onbehagen zijn kenmerken van deze tijd. We moeten de kansen grijpen die de toekomst ons biedt.''

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

KRITIEK

Jesse Klaver (GroenLinks) ergert zich aan de borstklopperij van het kabinet. De overheidsfinanciën zijn misschien op orde, de samenleving is dat volgens hem nog lang niet.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Ook SP-leider Emile Roemer vindt dat het kabinet veel te zelfingenomen overkomt: ''Het is een beetje aan wc-eendverhaal: kijk eens hoe goed we het zelf gedaan hebben.''

Sybrand Buma van het CDA gelooft niet in de boodschap van de troonrede.

''Het staat in schril contrast tot wat de mensen in Nederland dagelijks ervaren.'' Ook volgens Alexander Pechtold (D66) moet er nog veel gebeuren. Hij is vooral boos over de bezuiniging van 200 miljoen op scholen.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Jan Roos (VNL) benadrukt dat Nederland nog lang niet uit de crisis is:

''We zitten midden in een immigratiecrisis, een veiligheidscrisis, een integratiecrisis en een democratische crisis.''

STUDENTEN

De koning schetste een land dat er beter voor staat dan een aantal jaren geleden. Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) geldt dat niet voor studenten.

''Elke inkomensgroep wordt gecompenseerd, behalve studenten. Het lijkt op een feestje waar de student aan de deur wordt geweigerd.''

MODESTATEMENTS

Bij Prinsjesdag hoort de hoedentraditie. Erica Terpstra droeg in 1977 voor als eerste een hoedje op de derde dinsdag van september. Sinds dat moment zien we er elk jaar weer honderden voorbijkomen. Sommige politici gebruiken deze dag om een statement te maken. Zo was er Marianne Thieme met haar mannenhoed. Ze is de enige vrouwelijke fractievoorzitter en wil hiermee duidelijk maken dat de politiek veel te mannelijk is.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

De mannen van D66 vestigen aandacht op de Ziekte van Alzheimer door twee verschillende sokken te dragen.

En natuurlijk is er de veelbesproken outfit van de koningin, ontworpen door Claes Iversen. Máxima droeg een zijden blouse en een gouden, satijnen rok met pailletten.

Ster advertentie
Ster advertentie