Up 2 Date

Kans op verdenking misdrijf tot drie keer zo groot bij jongeren met migratieachtergrond

foto: ANP
  1. Newschevron right
  2. Kans op verdenking misdrijf tot drie keer zo groot bij jongeren met migratieachtergrond

Jongeren met een migratieachtergrond hebben twee tot drie keer meer kans om verdacht te worden van een strafbaar feit dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van sociologen van de Erasmus Universiteit in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap.

Verschillende factoren

De sociologen onderzochten welke factoren bijdragen aan de oververtegenwoordiging van jongeren met een migratieachtergrond in het justitiële systeem. Uit het onderzoek blijkt dat ongelijkheid in het aantal verdachtenregistraties op basis van een aantal factoren te verklaren is. Zo zijn er verschillen te vinden in zelfgerapporteerd crimineel gedrag tussen jongeren met een migratieachtergrond en jongeren met een Nederlandse achtergrond. Ook speelt het wonen in een sterk verstedelijkt gebied of in een huishouden met zwakke sociaaleconomische positie een belangrijke rol hierin.

Verschillen in gedrag en sociale kenmerken

Echter wijzen de onderzoeksresultaten ook uit dat een groot gedeelte van de oververtegenwoordiging van jongeren met een migratieachtergrond in het justitiële systeem niet verklaard kan worden door verschillen in sociale kenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleiding of buurtkenmerken. Ook op straat hangen of agressief gedrag vertonen is geen reden dat deze groep vaker wordt verdacht dan Nederlandse jongeren. Desondanks worden ze toch twee tot drie keer vaker verdacht van een misdrijf.

Etnisch profileren

Hoewel etnisch profileren in het onderzoek ook wordt genoemd als een mogelijke verklaring voor de ongelijkheid in het aantal verdachtenregistraties, zeggen de onderzoekers dat het een stuk complexer is dan alleen etnisch profileren. Zo zijn er verschillen te vinden in het aangiftegedrag van slachtoffers en getuigen van misdrijven, maar ook in de zichtbaarheid van de gepleegde delicten onder verschillende herkomstgroepen.

Ster advertentie
Ster advertentie