Up 2 Date

Prinsjesdag 2020: Dit is voor jou belangrijk om te weten

foto: ANP
  1. Newschevron right
  2. Prinsjesdag 2020: Dit is voor jou belangrijk om te weten

Het is de derde dinsdag van september en dat betekent - ook dit jaar - dat het Prinsjesdag is. Vandaag is in de Troonrede bekendgemaakt wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Daarnaast is de Miljoenennota met de begroting voor volgend jaar gepresenteerd. Hoewel deze overdosis aan informatie slaapverwekkend kan zijn, is het ook belangrijk voor jou om te weten.

Anders dan anders

Prinsjesdag was dit jaar anders dan andere jaren. In tegenstelling tot de positieve toon van de afgelopen jaren, was het vanwege corona dit jaar een stuk somberder. Dit jaar vond de Troonrede plaats in de Grote Kerk in Den Haag in plaats van de Ridderzaal, werd er geen gebruik gemaakt van de Gouden Koets, was er geen balkonscène en waren er veel minder genodigden aanwezig.

Troonrede

De koning begon zijn Troonrede met het uitspreken van zijn bewondering voor iedereen in de zorg. Daarna erkende hij dat het voor iedereen in de samenleving zwaar is: "Corona raakt ons hard." Als voorbeelden noemde hij alle leerlingen die geen eindexamen konden doen, nabestaanden die hun geliefden in kleine kring moesten begraven en kleine ondernemers die hun levenswerk verloren zijn.

"Toch gebeurt er ook veel goeds", stipte de koning aan. Hij noemde het bijzonder wat Nederlanders in korte tijd allemaal voor elkaar hebben gekregen. Volgens hem hebben Nederlanders laten zien "verantwoordelijk, saamhorig en flexibel" te zijn.

De koning noemde het "onaanvaardbaar" dat mensen door hun huidskleur of naam geen gelijke kansen krijgen. Hij benadrukte hoe belangrijk het maatschappelijk debat over discriminatie, racisme en ongelijke behandeling is. "Samen verschillen overbruggen begint bij de bereidheid om naar elkaar te luisteren."

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

MILJOENenNOTA

Minister Hoekstra van Financiën presenteerde vandaag de Miljoenennota van het derde kabinet-Rutte met daarin de belangrijkste plannen en de daarbij horende kosten van het kabinet voor 2021. De minister liet weten dat we door een diep dal gaan - de werkloosheid loopt op - en dat dit geen normale begroting is. Toch blijft hij positief: "De overheidsfinanciën zijn goed op orde; we klimmen uit het dal en zorgen voor perspectief."

Ondanks de economische crisis en de klap die er waarschijnlijk door corona nog gaat komen, wordt er niet bezuinigd. Naast dat er veel geld wordt uitgetrokken om economische coronaschade te beperken, wordt er ook vastgehouden aan afspraken over investeringen in onderwijs en veiligheid. Verder neemt het kabinet maatregelen om meer betaalbare woningen te realiseren en de CO2- en stikstofuitstoot te verminderen.

Deze punten zijn belangrijk voor jou om te weten:

- Verlenging van coronasteun

Omdat iedereen is geraakt door de coronacrisis, wil het kabinet op verschillende manieren financiële ondersteuning bieden. Zo wordt er veel geld uitgetrokken om banen te behouden en inkomens te beschermen. De steun voor bedrijven, zelfstandigen en werkenden wordt vanaf 1 oktober met 9 maanden verlengd. Er wordt ook geld uitgetrokken om mensen te helpen bij het vinden van een nieuwe baan of om hun werk aan te passen.

- Oprichting Nationaal Groeifonds

Om Nederland in de toekomst welvarend te houden en voor iedereen goede zorg beschikbaar te blijven houden, is het Nationaal Groeifonds opgericht. Daarvoor is voor de komende vijf jaar 20 miljard euro uitgetrokken.

- LASTENVERLICHTING

Het kabinet heeft 1 miljard euro gereserveerd voor lastenverlichtingen. De helft daarvan wordt ingezet om het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting te verlagen. De andere helft wordt gebruikt voor arbeidskorting. Werkenden hoeven dan over een kleiner deel van hun inkomen belasting te betalen.

- ZORG

Het kabinet gaat elk jaar 130 miljoen euro uittrekken om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Zo moet onder meer de werkdruk worden verlaagd. Ook krijgen zorgmedewerkers naast de eenmalige bonus van 1000 euro volgend jaar ook nog een bonus van 500 euro.

- ONDERWIJS

Er gaat jaarlijks zo'n 450 miljoen extra naar onderwijs. De begroting wordt verhoogd, omdat er meer leerlingen en studenten blijken te zijn dan werd verwacht (naar aanleiding van cijfers van het CBS). Er wordt 32 miljoen euro vrijgemaakt voor het aanpakken van het structurele lerarentekort.

- Wonen

Starters op de woningmarkt die onder de 35 jaar zijn, hoeven de komende vijf jaar geen overdrachtsbelasting te betalen. Beleggers moeten daarentegen juist meer belasting betalen bij de aankoop van een huis.

Het kabinet neemt maatregelen om de betaalbaarheid van huren te verbeteren door verlaging van de verhuurderheffing. Corporaties moeten de huren van lage inkomens met hoge huren verlagen. Verder wordt er 295 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woningen.

- Kinderopvangtoeslagaffaire

Ouders die slachtoffer waren van de toeslagaffaire zullen een compensatie ontvangen. In totaal gaat dat zo'n half miljard euro kosten.

- coronahulp

Om de coronacrisis in 'kwetsbare landen' te bestrijden, trekt het kabinet eenmalig een half miljard euro uit.

Koopkracht en Begrotingstekort

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) groeit de economie volgend jaar met 3,5% na een krimp van 5% dit jaar. Ook wordt voorspeld dat consumenten volgend jaar iets meer te besteden krijgen. Een gemiddeld huishouden gaat er in koopkracht 0,8% op vooruit. De werkloosheid groeit volgend jaar volgens het CPB naar 5,9%. Dat zijn 545.000 mensen.

Het begrotingstekort komt in 2020 naar verwachting uit op 7,2%, een bedrag van tegen de 60 miljard euro, terwijl er voorgaande jaren nog sprake was van een overschot. Ook de staatsschuld loopt volgend jaar op tot ruim 60 procent van het bruto binnenlands product, dat neerkomt op 500 miljard euro.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Ster advertentie
Ster advertentie