Up 2 Date

CBS: Studenten deden veel minder vaak master na invoering leenstelsel

foto: ANP
  1. Newschevron right
  2. CBS: Studenten deden veel minder vaak master na invoering leenstelsel

Sinds de invoering van het leenstelsel zijn er veel minder studenten doorgestroomd naar een masteropleiding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Master

Het CBS meldt dat het percentage studenten dat in het jaar van het behalen van het wo-bachelordiploma doorstroomt naar de master, is tussen 2015 en 2018 sterk is gedaald. Van de studenten die wel een master deden waren de studenten uit de minst welvarende groepen vaker in staat om de master in één jaar af te ronden in vergelijking met studenten uit de rijkere milieus. Volgens het CBS komt dit mogelijk doordat met name studenten uit de minst welgestelde milieus de druk voelen om geen vertraging op te lopen.

Sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel werd vanaf het studiejaar 2015/’16 ingevoerd in het hoger onderwijs. Daarvoor was het zo dat alle studenten een een basisbeurs ontvingen gedurende de betreffende duur van hun studie.

In plaats van deze basisbeurs geldt er tegenwoordig een regeling met studieleningen. Wel is er nog de aanvullende beurs voor studenten uit lage-inkomensgroepen.

Niet langer of korter

De studievoortgang van bachelorstudenten is niet sterk veranderd sinds de invoering van het leenstelsel. Studenten deden sinds de invoering van het leenstelsel niet veel langer of korter over hun studie. Ook wisselden ze niet veel vaker of minder vaak van studie.

Ster advertentie
Ster advertentie