Up 2 Date

Aantal scholieren dat alcohol drinkt of rookt daalt niet meer, lachgasgebruik neemt toe

  1. Newschevron right
  2. Aantal scholieren dat alcohol drinkt of rookt daalt niet meer, lachgasgebruik neemt toe

Het gebruik van tabak, alcohol en cannabis onder scholieren is na een jarenlange daling nu gestabiliseerd. Het percentage scholieren dat lachgas gebruikt, is gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut, de GGD's en het RIVM.

Roken

In het Peilstationonderzoek Scholieren, dat sinds de jaren 80 de landelijke cijfers voor het middelengebruik van scholieren in Nederland bijhoudt, is te lezen dat scholieren nog evenveel roken, drinken en blowen als in 2017.

Sinds 1999 is het percentage jongeren dat ooit een sigaret heeft gerookt flink gedaald. In 1999 had 54 procent van de jongeren wel eens gerookt, in 2017 was dat 17 procent. De jaren daarna is het percentage niet meer gedaald. In 2019 is het nog steeds 17 procent.

Alcohol

Ook de daling van het alcohol gebruik is sinds 2015 tot stilstand gekomen. In 2019 geeft bij de helft (47%) van de scholieren tussen de 12 en 16 jaar aan wel eens alcohol te hebben gedronken. In groep 7 en 8 heeft 13 procent van de scholieren al eens gedronken.

Cannabis

Het percentage scholieren dat wel eens cannabis heeft gebruikt daalt sinds 2015 ook niet meer. In 1999 gaf 17 procent vabn de scholieren aan wel eens cannabis te hebben gebruikt, in 2019 was dat 10 procent.

E-sigaret

Het percentage jongeren dat ooit een e-sigaret heeft gerookt is wel gedaald. In 2015 lag het percentage op 34 procent, in 2019 was dat 25 procent. Dat betekent dat het percentage jongeren dat een e-sigaret rookt, hoger ligt dan dat van reguliere sigaretten (17%).

Heat-not-burn

In het onderzoek is - vanwege signalen van toenemende populariteit - voor het eerst aandacht besteed aan heat-not-burn producten, zoals bijvoorbeeld IQOS. Zo'n 3 procent van de scholieren geeft aan wel eens zo'n product gebruikt te hebben.

Lachgas

Het percentage scholieren dat wel eens lachgas heeft gebruikt is juist gestegen. In 2015 lag het percentage op 8 procent, in 2019 geeft 1 op de 10 scholieren aan wel eens lachgas te hebben gebruikt. In groep 7 en 8 ligt het percentage op 2,3 procent.

Ster advertentie
Ster advertentie