FunX

Waarom is er nog steeds geen strengere wapenwetgeving in de VS?

foto: Tim Mudd - Unsplash
  1. Newschevron right
  2. Waarom is er nog steeds geen strengere wapenwetgeving in de VS?

In Texas opende een 18-jarige schutter gisteren het vuur op een basisschool. Dat is de 27ste school shooting in de VS dit jaar. Daarmee staat de teller van Amerikaanse massaschietpartijen dit jaar al op 212. Wapenbezit is een kwestie die voor veel politieke verdeeldheid zorgt in de VS. In een toespraak riep de Amerikaanse president Joe Biden eerder vandaag op tot actie en strengere wapenwetten. Maar hoe komt het dat die strengere wapenwetgeving er na zoveel massaschietpartijen nog niet is?

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Meeste wapens in de wereld

Volgens de Small Arms Survey, een onafhankelijk onderzoeksproject in Zwitserland, zijn de meeste wapens in de wereld te vinden in Amerika. In 2017 maakte de Amerikaanse bevolking vier procent van de wereldbevolking uit, terwijl ze zo'n zesenveertig procent van de wapens in de wereld bezaten. Vuurwapens zijn de grootste doodsoorzaak onder Amerikaanse kinderen en tieners.

Daarnaast is uit onderzoek in datzelfde jaar gebleken dat maar liefst 42 procent van de Amerikaanse huishoudens vuurwapens bezaten. Gemiddeld had elk huishouden dat vuurwapens bezat er bijna acht.

Guns don't kill people?

In veel landen is het uitzonderlijk om vuurwapens te bezitten. In de Verenigde Staten daarentegen, lijkt het een vrij normale zaak. Wanneer er weer een massaschietpartij plaatsvindt, ontstaan er al snel discussies over wapengeweld. Vanuit het pro-vuurwapenkamp klinken geluiden over de eventuele invloed van videospellen en hoor je uitspraken als "guns don't kill people, people kill people". Deze geluiden vinden hun oorsprong bij de National Rifle Association (NRA).

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

National Rifle Association (NRA)

De NRA werd in 1871 opgericht om Amerikanen de scherpschutterskunst bij te brengen en verantwoord vuurwapengebruik te bevorderen. De organisatie had toen nog niets te maken met de politiek. Dat veranderde in de jaren zeventig, toen het Amerikaanse Congres de Gun Control Act aannam. Dat is een wet die regels introduceerde voor wapenhandel tussen de verschillende staten. Dat was de eerste keer dat de NRA zich verzette tegen de Amerikaanse wapenwetgeving.

Grondrecht?

Vanaf dat moment werd de NRA een politiek actieve lobbyclub die zich uitspreekt tegen elke inperking van het tweede amandement van de Amerikaanse Grondwet: het recht om wapens te dragen. Volgens dat grondswetsartikel is dit recht nodig om een 'goed georganiseerde burgermilitie' in stand te houden. Hoewel die wet er misschien niet voor bedoeld was, kreeg de NRA het voor elkaar om dat grondrecht te koppelen aan individueel wapenbezit.

Wat is lobbyen?

Binnen de politiek worden er wetten en regels gevormd, besproken en veranderd. In dit proces zijn belangengroepen niet weg te denken. Lobbyen is het beïnvloeden van politieke beslissingen. Dit kan verschillende vormen aannemen. Denk aan onderhandelen, argumenteren en verdedigen. Maar lobbyisten kunnen besluitnemers ook verleiden door geschenken te bieden. Daarom is het niet altijd duidelijk wanneer lobbyen overgaat in corruptie.

Wapenbezit onderwerp verkiezingscampagnes

Wapenbezit is een kwestie die voor veel politieke verdeeldheid zorgt in de VS. Zo is het een groot onderwerp binnen verkiezingscampagnes. Vooral bij Republikeinse kandidaten wordt er volop gelobbyd door de NRA. Dit zie je ook terug in onderzoeken die uitwijzen dat huishoudens waar vuurwapens aanwezig zijn, vaker op Republikeinse kandidaten stemmen.

Financiële donaties

De NRA heeft invloed op veel politici, zowel lokaal als in het Congres. Dat komt omdat ze financiële donaties doen, als die politici maar tegen nieuwe vormen van gun control stemmen. Wat de NRA verder machtig maakt, is dat ze goed zijn in het mobiliseren van de wapen liefhebbende kiezers. Tijdens Amerikaanse (voor)verkiezingen steunen ze bijvoorbeeld pro-vuurwapenkandidaten. Omdat ze veel goede contacten in Washington hebben, kan een afwijzing of steunbetuiging door de NRA een politieke carrière maken of breken op veel plekken in de VS.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Speech Emma Gonzales

Toch komt er steeds meer tegenkracht tegen de NRA. Voorstanders van strengere wapenwetgeving organiseren zich steeds beter. Misschien herinner je je Emma Gonzales die een wereldberoemde speech gaf na de school shooting in Florida in februari 2018. Jongeren komen massaal in opstand en er wordt steeds meer over gepraat. Voorstanders van strengere wapenwetgeving krijgen steeds meer financiering en slachtoffers van massaschietpartijen laten steeds vaker van zich horen met de oproep voor strengere wetgeving.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Ster advertentie
Ster advertentie