Naar homepage
Video

Wat gaan politieke partijen doen om kansengelijkheid te stimuleren?

foto: FunX
  1. Newschevron right
  2. Wat gaan politieke partijen doen om kansengelijkheid te stimuleren?

De verkiezingen komen dichterbij. Op 17 maart kun je naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar op wie moet je nou stemmen? Misschien kan FunX je een klein beetje helpen. In FunX React delen verschillende politici, luisteraars en artiesten hun visie op relevante onderwerpen. In de derde aflevering komt onder andere het onderwerp kansengelijkheid aan bod.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Kansengelijkheid

Wat zijn politieke partijen van plan te doen om kansengelijkheid onder alle groepen te bevorderen? In de bovenstaande video vertellen politici van verschillende politieke partijen over hun plannen om kansengelijkheid te verbeteren. Hieronder vind je hun belangrijkste concrete plannen op een rijtje, zodat je het nog een keer kunt doorlezen.

D66

D66 vindt dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Zo wil de partij dat elk kind recht krijgt op vier dagen per week gratis kinderopvang aansluitend op het ouderschapsverlof. Dat zou ouders de vrijheid geven om naast het opvoeden ook te werken. Daarnaast krijgen scholen met meer kansarme leerlingen een hoger budget. Het geld kunnen zij gebruiken voor het verkleinen van klassen, het aannemen van ervaren leraren of het aanbieden van extra taal- of bijles. Zo wordt de kwaliteit op deze scholen verbeterd en aantrekkelijker voor alle leerlingen.

Ook alle studenten dienen gelijk behandeld te worden. Om dit te bereiken wil de partij dat studenten die niet voldoende verdienen de belastingkorting uitbetaald krijgen. Voor de meeste studenten betekent dat een beurs van 300 euro per maand. Verder is de partij ervan bewust dat ouders met een middeninkomen niet altijd kunnen bijdragen wat van hen wordt verwacht. Daarom maakt D66 de studiebeurs voor meer studenten beschikbaar. Voortaan hebben alle studenten van wie de ouders tot €70.000 per jaar verdienen recht op een studiebeurs van maximaal €400 euro.

CDA

Ook het CDA wil graag dat jongeren waarvan de ouders niet veel verdienen toch gelijke kansen krijgen. Om jonge ouders tegemoet te komen wil het CDA de kindregelingen verruimen en de ouders extra ondersteunen. Dit in de vorm van: meer betaald verlof na de bevalling, meer kinderopvang en betere (financiële) faciliteiten om de combinatie van werk, zorg voor het gezin en maatschappelijke betrokkenheid vol te houden.

De partij gaat de studenten helpen door middel van een nieuwe basisbeurs in plaats van het huidige leenstelsel. Bij de invoering van zo'n nieuwe basisbeurs wil het CDA de ‘leenstelselgeneratie’ compenseren. Verder willen zij een basisbeurs invoeren, zodat alle jongeren weer kunnen doorleren zonder grote schulden te maken. Ook vindt de partij dat elk kind toegang moet hebben tot bijscholing. Hiervoor moet er altijd goed overlegd worden tussen de ouders en de school.

SP

De SP vindt dat alle jongeren gelijke kansen moeten hebben, ongeacht het inkomen van de ouders. Vandaar dat de partij een studiebeurs wil invoeren, zodat studenten zonder schulden kunnen studeren. Om jongeren uit gezinnen met een lager inkomen extra tegemoet te komen, krijgen zij daar bovenop een aanvullende beurs. Ook is de partij van mening dat kinderen gelijke kansen moeten krijgen. Dit wil SP doen door scholen niet meer het recht te geven om kinderen uit te sluiten door een hoge ouderbijdrage.

BIJ1

De politieke partij BIJ1 vindt het de hoogste tijd om gelijke kansen in de samenleving te bevorderen. Dit is de reden dat BIJ1 geld zal steken in goede collectieve voorzieningen. Ook willen zij zorgen voor gelijke toegang tot onderwijs, een leefbaar inkomen en aanpak van maatschappijbreed racisme. Daarnaast wil BIJ1 gelijke kansen voor alle leerlingen in het onderwijs.

De partij heeft opgemerkt dat er veel racisme plaatsvindt op het moment dat er een schooladvies wordt gemaakt. Vandaar dat BIJ1 graag een onafhankelijk schooladvies wil invoeren. De partij is namelijk van mening dat het voor de kansen van leerlingen niet moet uitmaken wat bijvoorbeeld hun huidskleur en gender- seksuele identiteit is. Ook het inkomen of de achtergrond van hun ouders mag geen rol spelen. Studeren op een latere leeftijd moet ook mogelijk zijn, ongeacht je eigen inkomen. Tot slot komen er meer middelen voor scholen om kennis te delen met andere scholen over het creëren van gelijke kansen.

Volt

Voor gelijke kansen in het basis-en middelbaar onderwijs is het nodig dat alle leerlingen over de juiste leermiddelen beschikken en op een gezonde schoolmaaltijd kunnen rekenen. In Nederland komen echter zo'n 600.000 kinderen uit gezinnen die leven onder de armoedegrens en dus niet zelf kunnen zorgen voor zulke middelen. Vandaar dat Volt gratis schoolmaaltijden en gratis laptops wil verstrekken voor kinderen van ouders die het zelf niet kunnen betalen. Om dit plan uit te voeren, is ongeveer 600 à 700 miljoen euro nodig. De verantwoordelijkheid komt te liggen bij de gemeenten.

PvdA

De Partij van de Arbeid vindt dat armoede geen belemmering hoort te zijn voor een gelijke behandeling. Zij vinden dan ook dat gemeenten extra geld moeten krijgen om armoede te bestrijden. Ook wil de partij een zogenaamde voorschool invoeren. Dit houdt in dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar niet alleen naar de kinderopvang gaan, maar dat er ook gewoon onderwijs wordt gegeven.

Benieuwd naar de standpunten van de partijen die niet in de video zitten? Check dan hun partijprogramma's of handige tools zoals de StemWijzer, de StemmenTracker of de Instagrampagina MotieMeter.

Tweede Kamerverkiezingen

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een Nederlandse nationaliteit heeft mag op 17 maart stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Je krijgt een stempas in de brievenbus die je samen met een identiteitsbewijs meeneemt naar het stemhokje. Jouw stem en die van alle andere stemmers bepalen uiteindelijk welke 150 mensen in de Tweede Kamer komen en welke politieke partijen het land voor de komende vier jaar gaan regeren.

Ster advertentie
Ster advertentie