Video

Wat gaan politieke partijen doen aan institutioneel racisme?

foto: FunXfoto: FunX
  1. Newschevron right
  2. Wat gaan politieke partijen doen aan institutioneel racisme?

De verkiezingen komen dichterbij. Op 17 maart kun je naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar op wie moet je nou stemmen? Misschien kan FunX je een klein beetje helpen. In FunX React delen verschillende politici, luisteraars en artiesten hun visie op relevante onderwerpen. In de eerste aflevering komt onder andere het onderwerp institutioneel racisme aan bod.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Institutioneel racisme

Wat zijn politieke partijen van plan te doen aan de systematische uitsluiting en discriminatie van groepen in onze samenleving? In de bovenstaande video vertellen politici van verschillende politieke partijen over hun plannen om institutioneel racisme aan te pakken. Wil je de punten nog eens rustig doorlezen? Hieronder een kleine samenvatting:

D66

D66 wil het probleem van institutioneel racisme serieus aanpakken door middel van hoge geldboetes. Zo wil de partij een boete invoeren van circa 10.000 euro voor bedrijven die in hun werving en selectie discrimineren. Werkgevers en uitzendbureaus die geen maatregelen hebben getroffen om het probleem te voorkomen krijgen ook een boete. Als uitzendbureaus of mogelijke opdrachtnemers zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie zal de overheid deze bedrijven geen opdrachten verlenen totdat zij waarborgen hebben ingebouwd. Ook wil D66 een meldplicht invoeren voor discriminerende werkgevers en uitzendbureaus. Om dit in de praktijk goed in de gaten te blijven houden, worden er mystery guests ingezet.

CDA

Ook het CDA wil mensen die niet aan een baan kunnen komen, omdat zij een andere etnische achtergrond hebben, graag helpen. Dit willen zij doen aan de hand van anoniem solliciteren. Hierdoor wordt bewuste en onbewuste discriminatie tegengegaan en krijgt iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt, ongeacht afkomst en achternaam. ''Bij het solliciteren zijn uiteindelijk je kwaliteit, competenties en wat je kan bieden aan een werkgever het allerbelangrijkste'', aldus Bo Ter Braak van het CDA.

SP

De SP wil de mensen en de bedrijven die zich schuldig maken aan institutioneel racisme streng aanpakken. Zo willen zij de arbeidsinspectie meer mogelijkheden en middelen verlenen om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. De Nederlandse socialistische partij wil hiervoor 'Naming and Shaming' in gaan zetten. Dit houdt in dat bedrijven die discrimineren worden benoemd en veroordeeld. Hierdoor kunnen bedrijven eventuele subsidies verliezen en komen zo niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten.

BIJ1

De politieke partij BIJ1 vindt het de hoogste tijd voor een nieuwe politiek van economische rechtvaardigheid en radicale gelijkwaardigheid. De leden van de partij zijn dan ook van mening dat alle vormen van discriminatie en racisme keihard moeten worden bestreden. Om te beginnen houdt de partij discriminerende bedrijven strafrechtelijk verantwoordelijk. De Inspectie SZW gaat strenger ingrijpen op overtredingen van het arbeidsrecht en op arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast zal het Diversity Rating System, DRS, operationeel worden gemaakt door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Om de effectiviteit hiervan te testen, start BIJ1 een proef in grote gemeenten. De overheid hanteert het Diversity Rating System ook voor bedrijven en organisaties waarmee het zaken doet. Tot slot worden bedrijven die discrimineren in hun selectie voor stagiairs beboet en uitgesloten van overheidsopdrachten en subsidies.

Volt

Ook Volt is op de hoogte van de laatste feiten: jongeren met een niet-westerse etnische achtergrond moeten vaker solliciteren voor een stage. Om het probleem aan te pakken moeten eerst de verschillen onderling geminimaliseerd worden aan de hand van anoniem solliciteren. Als dat is gebeurd kan in de toekomst gekeken worden naar concretere plannen, zoals een minister voor Kansengelijkheid en Emancipatie. De taak van zo'n minister is dan om de vooruitgang op dit gebied in de gaten te houden en ongewenste verschillen actief te bestrijden. Daarnaast worden rechters en ambtenaren zo getraind dat zij discriminatie kunnen herkennen en aanpakken.

PvdA

De Partij van de Arbeid vindt ook dat iedereen een eerlijke kans moet hebben op een baan. Racisme en discriminatie zullen zij dan ook keihard aanpakken, met hoge boetes en meer mogelijkheden voor de arbeidsinspectie om hiertegen op te treden. Verder komen er aangescherpte wettelijke eisen voor uitzendbureaus om uitbuiting, discriminatie en slechte arbeidsomstandigheden tegen te gaan. Om de jongeren die institutioneel racisme ervaren te helpen, wil de PvdA jongeren begeleiden bij het zoeken naar een baan of stage.

Tweede Kamerverkiezingen

FunX slaat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing de handen ineen met 3FM en NPO 3 om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren gaan stemmen op 17 maart. Hier vind je alle relevante informatie terug, zoals speciale radio- en tv-uitzendingen, YouTube-filmpjes, podcasts en artikelen. #ZetJeStemNietOpMute

Ster advertentie
Ster advertentie