FunX Amsterdam

Steeds meer Amsterdamse jongeren gepakt met een wapen op zak

foto: ANP
  1. Newschevron right
  2. Steeds meer Amsterdamse jongeren gepakt met een wapen op zak

Tussen de jaren 2016 en 2019 is het wapenbezit onder jongeren in Amsterdam fors gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van de gemeenteraad op de vragen van Timman en Bosman (D66).

De cijfers

Het is niet helemaal duidelijk hoe groot het wapenbezit onder de jongeren precies is. De politie noemt dit een ‘dark number' en kan alleen conclusies trekken aan de cijfers van wapens die in beslag zijn genomen en/of waarover een melding is binnengekomen. Duidelijk is geworden dat jongeren van 12 tot en met 17 jaar eerder wapens als messen bij zich dragen. In de categorie van 18 tot en met 22 jaar gaat het vooral om vuurwapens.

Het aantal steekincidenten is, met uitzondering van een forse daling in 2017, relatief gelijk gebleven. Het aantal jongeren van 12 tot 17 jaar, dat betrokken is geweest bij incidenten moord/doodslag waarbij een steekwapen is gebruikt is gestegen.

Buurten met het hoogste wapenbezit in 2019

De stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West scoren het hoogst op wapenbezit onder jongeren in 2019. Opvallend is dat het wapenbezit in Zuidoost in beide leeftijdscategorieën bijna gelijk is aan elkaar. In 2019 zijn 37 jongeren in de categorie van 12 tot en met 17 jaar gepakt met een wapen. In de categorie van 18 tot en met 22 waren dit er 40.

Een veranderd wereldbeeld

Het stadsbestuur zegt aandacht te hebben voor het wapenbezit en noemt het een groot probleem. De gemeenteraad zegt het volgende over de stijging in wapenbezit: ''Bij sommige jongeren lijkt sprake te zijn van een veranderend wereldbeeld, dat het dragen van een wapen nodig is om jezelf te beschermen bij conflicten en tegen negatieve invloeden in de maatschappij.'' Het stadsbestuur wilt zoveel mogelijk ouders betrekken in de strijd tegen wapenbezit en ziet hun als een belangrijke schakel om het probleem op te lossen.

Ster advertentie
Ster advertentie