FunX

Wapengeweld onder jongeren steeds vaker gelinkt aan drillrap: terecht of niet?

foto: YouTube: 7even 3
  1. Newschevron right
  2. Wapengeweld onder jongeren steeds vaker gelinkt aan drillrap: terecht of niet?

Het lijkt steeds vaker te gebeuren: dodelijke slachtoffers door wapengeweld onder jongeren. Volgens verschillende media speelt drillrap daar een steeds grotere rol in, maar is die aanname wel terecht? Robby Roks is criminoloog en deed in het verleden onderzoek bij een Haagse tak van The Crips. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met de laatste ontwikkelingen over toenemend wapengeweld onder jongeren. Merel sprak hem in TopiX en vroeg hem onder andere hoe hij hier tegenaan kijkt en wat mogelijke oplossingen voor dit probleem kunnen zijn.

METEN IS MOEILIJK

Om te beginnen is het volgens Robby moeilijk te meten of het klopt dat er steeds meer wapengeweld is. "We zien wel dat er vanaf 2017 een toename lijkt te zijn van het aantal steekincidenten waar jongeren tussen de 12 en 17 jaar bij betrokken zijn", geeft hij aan. "Dat is heel zorgwekkend. Tegelijkertijd is het heel moeilijk om te meten, omdat de politie niet alle cijfers heeft van bijvoorbeeld tien jaar geleden."

MOGELIJKE OORZAKEN

Een van de meest voorkomende verklaringen voor het toenemende wapengeweld onder jongeren, is volgens verschillende media de groeiende invloed van drillrap. "Die link is soms wat makkelijk. Het is heel simpel om te wijzen naar de rol van muziek, terwijl die problemen veel breder zijn. Er moet veel beter onderzoek naar gedaan worden", zegt Robby. "Toch zijn er recent wel een aantal incidenten geweest waarbij er wel een link lijkt te zijn met drill en de conflicten tussen drillgroepen."

Dat steeds meer jongeren wapens lijken te dragen, zou volgens Robby twee oorzaken kunnen hebben op dit moment. "Een mes wordt, mede door de invloed van drill, gezien als een statussymbool op straat. Die invloed maakt een mes populair. Ten tweede is er steeds meer berichtgeving over dit soort steekincidenten. Jongeren krijgen dit ook mee, waardoor ze zich misschien uit angst gaan bewapen."

"We moeten er allemaal voor zorgen dat het minder aantrekkelijk wordt om een wapen te dragen"

'ER ZIT VEEL MEER ACHTER'

Omdat er veel aandacht is geweest in de media omtrent de vermeende link tussen geweld en drillrap, werd er ook uitgebreid over dit onderwerp gesproken in de FunX Base-podcast. Onlangs kwam een 19-jarige Rotterdammer om na een steekpartij in Scheveningen. Het zou te maken hebben met een conflict tussen de twee drillraproepen 73 De Pijp en Blacka 24. Ook dat kreeg veel media-aandacht, doordat bekende artiesten zoals Blacka erbij betrokken zijn.

"In dit geval is er enigszins een link te zien tussen wapengeweld en drillmuziek, omdat de twee groepen al langere tijd dingen naar elkaar riepen op social media", vertelt Silvinio. Toch vraagt hij zich af of het terecht is dat een geheel muziekgenre daarvoor verantwoordelijk gehouden moet worden. "Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat het door de muziek komt. Ik denk dat daar veel meer achter zit dan alleen het luisteren naar een drilltrack. Er zijn blijkbaar heel veel jongeren die zich onveilig voelen, omdat anderen met wapens lopen. Daardoor denken zij dat zij dat zelf ook moeten doen."

ALLEEN MAAR VERLIEZERS

101Barz heeft onlangs twee drillrapsessies van Qlas & Blacka en 73 De Pijp offline gehaald. "Artiesten die optreden bij 101Barz zijn vrij om de invulling van hun sessie te bepalen. Als wij op het moment zelf of achteraf twijfelen over intenties die anders zijn dan het uitvoeren en overbrengen van hiphopmuziek, zenden wij de sessie niet langer uit", liet het platform weten middels een statement.

Dieuwertje snapt de keuze van 101Barz en vindt dat artiesten erop aangesproken moeten worden als zij daadwerkelijk dreigementen uitbrengen naar andere mensen.

"Het gaat uiteindelijk om de culture die we allemaal willen beschermen. Het is allemaal cool als je je wereld wilt beschrijven, maar op het moment dat je mensen bedreigt of vermoordt, dan vind ik het veel te ver gaan. Waar hebben we het uiteindelijk over? Deze jongens hebben een bepaalde soort agressie waarvan ze niet weten wat ze ermee aanmoeten. Daarom zien ze elkaar ineens als vijanden, terwijl zij elkaar niet als vijanden moeten zien. Er zijn heel veel andere vijanden waar we tegen zouden moeten vechten. Denk aan ongelijkheid, racisme, oneerlijke kansen. Ik denk dat we er allemaal voor moeten zorgen dat dit probleem onder vechtende jongeren wordt bestrijd. Zoals het nu gaat, zijn er namelijk alleen maar verliezers."

VERANTWOORDELIJKHEID

Volgens Dieuwertje moet er een duidelijke lijn getrokken worden wat betreft het rappen over bepaalde situaties. Ze vindt dat artiesten veel meer moeten nadenken over hoe zij bepaalde tracks willen overbrengen. "Ik vind het juist goed als bepaalde rappers het hebben over hun drugs- of drankgebruik en hoe kut ze het eigenlijk vinden", legt Dieuwertje uit. "Ik vind niet dat je niet mag rappen over de dingen die je meemaakt, maar ik vind wel dat je het niet op een manier moet presenteren die mensen kunnen gaan verheerlijken. Het zou fijn zijn als de artiesten daar zelf hun verantwoordelijkheid in nemen."

OPLOSSINGEN?

In TopiX vroeg Merel de luisteraars wat er volgens hen tegen het dragen van wapens onder jongeren gedaan kan worden. Velen van hen vinden dat wapenverkoop veel moeilijker gemaakt moet worden en dat er zwaardere straffen moeten komen.

In Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb voorgesteld om boetes van 2500 euro uit te delen aan ouders als hun kind voor de tweede keer met een mes op zak wordt opgepakt. Robby denkt dat wapenbezit minder aantrekkelijk gemaakt kan worden door middel van boetes of strengere straffen. Wel wil hij waken voor de mogelijke negatieve effecten die het kan hebben. "Ik denk dat er met dit soort maatregelen opgelet moet worden of de problemen binnen gezinnen niet groter worden gemaakt dan dat ze al zijn", vertelt Robby. "Als het gezinnen zijn waar al het nodige speelt, zou je met een boete misschien slechtere situaties kunnen veroorzaken."

"Het is belangrijk dat er ook met jongeren op school over deze wapenproblematiek wordt gesproken, zodat zij niet het gevoel krijgen dat iedereen tussen de 12 en 17 jaar met een mes loopt. Dat is echt niet het geval. [...] Daarnaast moeten we ook kijken naar het aanschaffen van wapens. Het moet namelijk niet zo zijn dat iedereen heel makkelijk online een mes of ander wapen kan kopen. Je lost het probleem met deze ideeën niet in de volle breedte op, maar het helpt denk ik wel om het veiliger te maken op straat."

Criminoloog Robby Roks: "Praat meer op scholen over wapenproblematiek"

Ster advertentie
Ster advertentie