Up 2 Date

Verschillende landen roepen China op om Oeigoeren vrij te laten

foto: AFP
  1. Newschevron right
  2. Verschillende landen roepen China op om Oeigoeren vrij te laten

Maar liefst vijftig landen hebben China opgeroepen om een einde te maken aan de ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren. De VN bracht eind augustus al een uitgebreid rapport uit waarin de mensenrechtenschendingen worden belicht, maar tot nu toe heeft de Chinese overheid geen actie ondernomen.

Oeigoeren vrijlaten

De vijftig landen, waaronder Nederland, Belgiƫ, Portugal en Spanje, vinden dat China in ieder geval alle Oeigoeren die willekeurig in 'heropvoedingskampen' worden vastgehouden weer vrijgelaten moeten worden. Ook willen ze dat China "het lot en de verblijfplaats van vermisten" opheldert en zorgt voor "veilige ontmoeten en herenigingen" van de Oeigoeren.

'Heropvoedingskampen'

Volgens het VN-rapport van eind augustus sluit de Chinese overheid Oeigoeren en andere islamitische gemeenschappen willekeurig op in kampen in de westelijke regio Xinjiang, die vaak bestempeld worden als 'heropvoedingskampen'. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben ze echter meer weg van concentratiekampen. In deze kampen is sprake van systematische marteling en mishandeling, waaronder seksueel geweld. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat Oeigoeren worden onderworpen aan discriminatie op medisch gebied. Zo zijn er berichten te vinden van gedwongen medische handelingen zoals sterilisatie en abortussen. Ook zouden ze afstand moeten doen van hun eigen taal en religie.

"Onafhankelijk en gezaghebbend"

De vijftig landen noemen het rapport "onafhankelijk en gezaghebbend" en wijzen erop dat China er zelf informatie voor heeft aangeleverd, ondanks meerdere pogingen om publicatie te voorkomen. "Het rapport levert een belangrijke bijdrage aan het bestaande bewijs van ernstige en systematische mensenrechtenschendingen in China", aldus de landen. Hoewel de mensenrechtenschendingen geen genocide worden genoemd, doen verschillende landen dat wel, vanwege gedwongen abortussen en sterilisaties.

"Anti-Chinese gebeurtenis"

Of China daadwerkelijk iets gaat doen met de oproep van de vijftig landen is onwaarschijnlijk. Vorige week kwamen verschillende landen nog bijeen naar aanleiding van het VN-rapport. Die bijeenkomst noemde China een "anti-Chinese gebeurtenis" en een "politiek gemotiveerde bijeenkomst". Ook vinden ze het lot van de Oeigoeren "een interne aangelegenheid".

Oeigoeren

De Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in de Chinese regio Xinjiang, oorspronkelijk Oost-Turkestan. Zij worden daar al lange tijd gediscrimineerd, onderdrukt en opgesloten in kampen, die volgens mensenrechtenorganisaties veel weg hebben van concentratiekampen. Daar worden ze volgens Amnesty International gehersenspoeld, mishandeld en gemarteld met als doel hun cultuur uitroeien en ze de communistische waarden opdringen. Ook zijn er verhalen naar buiten gekomen over stelselmatige verkrachting en gedwongen sterilisatie, anticonceptie en abortus.

Verder worden familieleden van elkaar gescheiden en worden Oeigoeren ook buiten China in de gaten gehouden en bedreigd. Mensenrechtenorganisaties maken zich al lange tijd hard voor de situatie van de Oeigoeren. De Tweede Kamer stelde vorig jaar vast dat China zich schuldig maakt aan genocide. In december 2021 oordeelde een onafhankelijk tribunaal in Londen hetzelfde. Er werd geconcludeerd dat de Chinese regering een "weloverwogen en systematisch beleid" voert om het Oeigoerse volk en andere etnische minderheden uit te roeien en dat de Chinese regering hierbij direct betrokken is..

Ster advertentie
Ster advertentie